آیا اسرائیل درباره حکومت ایران «آسوده خاطر» شده است؟

در پی اعلام فهرستی که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، این هفته برای پست های ارشد دولت خود به ویژه در زمینه سیاست خارجی، امنیت ملی، و خزانهداری معرفی کرد، شماری از تحلیلگران و دیپلمات های کنونی و پیشین در رسانه های اسرائیل گفته اند «اسرائیل آسوده خاطر شده است». اما حال و هوای سخنان دولتمرد اصلی اسرائیل ظاهراً ممکن است نشانه هایی از آمادگی زودهنگام او برای به چالش کشیدن دولت جدید آمریکا در ارتباط با ایران باشد.

ادامه ◄