سازمان ملل اعدام یک ورزشکار عرب ایرانی را محکوم کرد

سازمان ملل از ایران خواست به اعدام‌ها پایان دهد. در ادامه سری اعدام‌های روزهای گذشته علی مطیری، ورزشکار عرب ایرانی در اهواز اعدام شد. ورزشکاران آلمانی خواستار واکنش کمیته بین‌المللی المپیک نسبت به این اعدام‌ها شدند.

ادامه ◄