یک اعدام ناشی از ترس!

کشتن نويد (چه اسم پر معنائی!) از سر قدرت نيست، از سر ترسی است که بزدلان به هنگام مرگ محتوم خويش دچار اش می شوند! اين نوید نيست که با جان خود بر طناب دار بوسه می زند، اين بزدلان جنايتکار رژيم اسلامی اند که می دانند بزودی نوبت آنان فرا خواهد رسيد تا بر زنجير مکافات خویش بوسه زنند و در ايران تازه ای که پوست می اندازد تا تازه و جوان شود، و زندان سیاسی را ويران و اعدام را لغو کند، بقيهء عمر نکبت زدهء خويش را به ذلت و خاری بگذرانند و نفرين تاريخی ملتی را در هر دم و بازدم کثيف خويش به ياد آورده و در جهنمی که خود افروخته اند تا نفس دارند بسوزند.

ادامه ◄

پیام دکتر نوری علا به نشست اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار

در اين سال های دق‌مرگی همواره اين پرسش حافظ بزرگ – که در حکومت ملايان گرفتار آمده بود – در برابر ما می چرخيد که:

«شهر خالی ست ز عشاق، بود کز طرفی، مردی از خويش برون آيد و کاری بکند؟»

و امروز ما به رقم زدن پاسخ پرسش او مشغوليم. امروز، نه يک مرد، که زنان و مردانی جان بر کف، بقول او، از خويشتن برون آمده اند تا کاری بکنند.

ادامه ◄

ماجراجوئی با نظريهء «همه با هم»

کوشش برای مستقل و جدا نگاه داشتن صفوف «سکولار دموکرات ها» از بقيهء نيروهای سياسی و قدرت بخشی به آن بر دو اصل منطق و آينده نگری استوار است: منطق از آن جهت که نيروهای ضد يکديگر نمی توانند در امر براندازی حکومت اسلامی با هم همبستگی کنند، و آينده نگری از آن جهت که، اگر هم چنان ائتلافی صورت گيرد، لاجرم بزودی راه را بر نيروی تازه پا گرفتهء سکولار دموکرات ها می بندد…

ادامه ◄

به یاد اولین اعتراضات مدنی معاصر در ارتباط با میراث فرهنگی ایران

بیست و نهم فروردین (هجدهم آوریل) سالروز آبگیری سد سیوند است. بدون تردید ساختن هیچ سد، و کلاً ساختن هیچ بنایی در ایران امروز، به اندازه ی ساختن سد سیوند با اعتراض هایی مدنی، و سر و صدایی جهانی، همراه نبوده است.

ادامه ◄

رفراندوم، اول برای قانون اساسی

خمينی، نخست «رفراندوم تعيين شکل نظام» را انجام داد و از ملت برای يک «جمهوری اسلامی» که محتوای آن معلوم نبود رأی مثبت گرفت و سپس «مجلس خبرگان» را – که جانشين «محلس مؤسسان» کرده بود – مأمور ساخت تا «محتوای اسلامی» قانون اساسی را بنويسند و در رفراندوم دومی برايش از مردم رأی بگيرند؛ قانونی که اکنون مبداء و منشاء همهء خطاکاری های ايران بر باده ده اين حکومت موسوم به «جمهوری» شده است. بنا بر اين، علاوه بر پيشهادات ديگری که در «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» آمده، بر اصل «تقدم رفراندوم قانون اساسی» (که بايد بر مبنای اصول جمهوريت بنا شود) بر «رفراندوم تعيين شکل حکومت» تأکيد شده است.

ادامه ◄

سلامی چو بوی خوش آشنائی!

فرا رسيدن نوروز باستانی – که قدمتی پنج هزار ساله دارد و در درازای اين مدت طولانی همواره مژده رسان آغاز روز نو، ماه نو و سال نو و روزگار نو بوده است – را به شما هم ميهنان گرامی و مراجعه کنندگان به اين پايگاه خبری که کار خويش را با آغاز سال نو شروع می کند خجسته باد می گويم. اکنون که با موافقت شورای مرکزی و دبيرکل محترم حزب سکولار دموکرات ايرانيان، آقای منوچهر يزديان، «خبرگاه»، بصورت افزودهء ديگری بر نهادهای متصل و منفصل حزب ما، آغاز بکار می کند و مسئوليت مديريت اين پايگاه بر عهدهء من، بعنوان مدير دفتر انتشارات حزب، نهاده شده است، لازم می دانم که در همين ابتدای کار، همراه با تشکر از دبير کل و اعضاء محترم شورای مرکزی حزب، اعلام کنم که سهم من در اين تلاش تازه، نسبت به سهم سردبير پايگاه، آقای فرشيد آقازاده، و نيز اعضاء گرامی[…]

ادامه ◄