۳ پناه‌جوی ایرانی در کمپ دیپورت: مقابل بازداشت و دیپورت ما بایستید

سه نفر از چهار پناه‌جوی ایرانی بازداشت شده در کمپ دیپورت «آیدین» ترکیه با ارسال فایلی صوتی، از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستار آن شدند که ضمن اعتراض به بازداشت آن‌ها، از دیپورت‌شان ممانعت کنند.

ادامه ◄

افشین سهراب‌زاده با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبروست

افشین سهراب‌زاده، پناهجوی بازداشت‌شده در ترکیه با خطر دیپورت به ایران قرار دارد. این زندانی سیاسی سابق و فعال کرد ایرانی توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است. سهراب‌زاده می‌گوید در صورت بازگشت به ایران با خطر اعدام مواجه است.

ادامه ◄

انتقال چهار پناهجوی ایرانی به اردوگاه اخراجی‌ها در ترکیه «در حال حاضر حکم دیپورت این چهارپناهجو صادر شده است»

چهار پناهجوی ایرانی که گفته می‌شود به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی در ترکیه بازداشت شده‌اند، برای استرداد به دولت ایران به کمپ منتقل شده‌اند.

ادامه ◄

بازداشت یک فعال مدنی دیگر در ترکیه؛ نگرانی از بازگرداندن نسیبه شمسایی به ایران

نسیبه شمسایی که در حمایت از دختران خیابان انقلاب شال سفید خود را بر قله دماوند نصب کرده بود در ترکیه بازداشت شده است و در معرض خطر دیپورت شدن به ایران است

ادامه ◄

خطر دیپورت عبدالله بزرگ‌زاده، فعال مدنی بلوچ که در ترکیه بازداشت است

عبدالله بزرگ‌زاده سربازی، فعال مدنی اهل ایرانشهر و فعال سیاسی مقیم ترکیه، در این کشور بازداشت شده است. او در ویدئویی می‌گوید که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) او را بازداشت کرده است.

ادامه ◄