کارزار خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی: اجتناب از پرواز در آسمان ایران

انجمن خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه به هواپیمای یاد شده از شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا درخواست کرده‌اند که از کریدور هوایی ایران تا زمان روشن شدن کامل پرونده این حمله، اجتناب ورزد.

ادامه ◄