سناریوی دو مرحله‌ای مجلس برای سقف بودجه ۱۴۰۰، تکرار تجربه شکست‌خورده بودجه دو سقفی

در صورت تایید شورای نگهبان بودجه ۱۴۰۰ دوسقفی خواهد شد. بودجه چندسقفی تجربه جدیدی نیست و دولت دوم روحانی یک بار دیگر در ابتدای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها آن را تجربه کرده است.

ادامه ◄

سناریوی دو مرحله‌ای مجلس برای سقف بودجه ۱۴۰۰، تکرار تجربه شکست‌خورده بودجه دو سقفی

در صورت تایید شورای نگهبان بودجه ۱۴۰۰ دوسقفی خواهد شد. بودجه چندسقفی تجربه جدیدی نیست و دولت دوم روحانی یک بار دیگر در ابتدای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها آن را تجربه کرده است

ادامه ◄

کاهش سقف فروش نفت در سال۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق بودجه؛ کسری بودجه افزایش یافت

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی سقف فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را روزانه ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داد. پیشتر دولت فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود.

ادامه ◄