بیانیه انجمن‌های صنفی معلمان در اعتراض به آغاز سال تحصیلی جدید زیر سایه تبعیض و سرکوب

انجمن‌های صنفی معلمان و فرهنگیان به مناسبت آغاز سال تحصیلی، در بیانیه‌هایی جداگانه از مشکلات امنیتی پیش‌آمده برای دانش‌آموزان و معلمان در یک‌سال گذشته و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» سخن گفتند

ادامه ◄

روز خبرنگار؛ «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» در ایران به روایت اهالی رسانه

۱۷ مرداد در ایران «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است. امروز مصادف با این روز، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به بازداشت بیش از صد روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات سراسری در ده ماه گذشته اشاره کرد و گفت که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

ادامه ◄

حمایت از اعتصابات سراسری در ایران: بیانیه سندیکاهای کارگری، انجمن‌های صنفی و نشریات دانشجویان

جمعی از سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و معلمان، انجمن های صنفی و نشریات دانشجویی در حمایت از اعتصابات سراسری بیانیه ای صادر کردند

ادامه ◄