توپ، تانک، فشفشه / آخوند بايد گم بشه!

ایران یک‌ صدا در اعتراض: آخوند بايد گم بشه!

تأثیر بنیادی قیمت سوخت بر کل زندگی، شرایط برای اکثریت مردم اعم از حقوق بگیران و بازنشستگان و میلیون‌ها بیکار را در یک وضعیت بحرانی‌تر از قبل قرار خواهد داد. به‌گفته شورای بازنشستگان: «پیامد این تورم و گرانی، جدا از جست‌وجو در زباله‌ها، کارتن‌خوابی و ماشین‌خوابی برای لقمه‌ای نان، ناامنی و معضلات اجتماعی دیگری در جامعه مانند نزاع و خشونت، خودکشی، دگرکشی و سرقت که نشأت گرفته از سفره خالی‌ست، روزبه‌روز افزایش می‌یابد… فشارها آستانه تحمل مردم را پشت سر گذاشته‌اند و خشم متراکم شده مردم در آستانهء انفجار قرار دارد»

ادامه ◄