«اسعد الناصری» حمله به مواضع امریکا در عراق را خلاف حاکمیت ارضی عراق دانست

«اسعد الناصری»، روحانی نزدیک به «سید مقتدی صدر» که جانشین وی در خطبه های نماز جمعه مسجد کوفه است، حمله بامداد امروز ایران به مواضع امریکا در عراق را خلاف حاکمیت ارضی عراق دانست.

ادامه ◄