روزنامه اسپانیائی ال پائیس: افشای ابعاد جدیدی از کمک‌های مالی مجاهدین خلق به رهبران راست افراطی اسپانیا

روزنامه اسپانیایی “ال پائیس” ابعاد جدیدی از حمایت‌های مالی سازمان مجاهدین خلق را به رهبران حزب وُکس، حزب راست افراطی اسپانیا فاش ساخته است.

ادامه ◄