«عون» و «دیاب» دو هفته پیش از انفجار بیروت، هشداری درباره وقوع این انفجار دریافت کرده بودند.

اسناد محرمانه ای وجود دارد که نشان می دهد رئیس جمهوری و نخست وزیری لبنان دو هفته قبل از حادثه انفجار بیروت هشداری درباره وقوع این انفجار دریافت کرده بودند.

ادامه ◄

انفجار بیروت؛ کوتاهی مقامات در مدیریت مواد منفجره. شماری از مقامات در حبس خانگی

تقریبا ۷ سال است که بیش از ۲۷۰۰ تن ماده نیترات آمونیوم در انباری در منطقه بندری بیروت نگهداری می‌شود، بدون این که ملاحظات ایمنی مناسبی برای آن در نظر گرفته باشند

ادامه ◄

مدیر امنیت لبنان: “انفجارهای بیروت بر اثر آتش گرفتن مواد منفجره سریع الاشتعال بود”

دو انفجار شدید ساعاتی پیش در نزدیکی ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت را به شدت لرزاند، شدت این انفجار به حدی بود که بسیاری از مناطق بیروت از این انفجار آسیب دیدند.

ادامه ◄