اسرائیل و امارات متحده به “توافق تاریخی صلح” دست یافتند

امارات متحده عربی و اسرائیل با میانجی‌گری دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، درباره صلح و همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی آمریکا نیاز به موفقیت در عرصه سیاست خارجی داشت.

ادامه ◄