همدستی کرونا با جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی‌ها و معیشت کارگران ایران

در حالی که کارگران ایران از حق برگزاری راهپیمایی آزاد در روز جهانی کارگر محروم هستند، امسال روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده که شیوع ویروس کرونا دردمضاعفی را بر آنان تحمیل کرده است.

ادامه ◄

سرکوب قیمت انرژی و دلار تحت عنوان یارانه پنهان، یکی از عوامل تورم است | نوشته علیرضا صلواتی

درحالی که متوسط رفاه ۹۰٪ جمعیت جهان با رشد ۲۸ درصدی مواجه بوده است، شاید بتوان سال‌های دهه ۹۰ را از پر فراز و نشیب‌ترین سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ نامگذاری کرد

ادامه ◄