طالبان: “مذاکره با آمریکا تمام شد، توافق صلح امضاء می‌شود”. آیا طالبان دوباره به قدرت سیاسی می‌رسند؟

در حالی که گروه طالبان، محتمل‌ترین شریک قدرت در دستگاه حاکمه افغانستان از پایان مذاکرات صلح با آمریکا و حصول توافق کامل در این مذاکرات خبر داد

ادامه ◄