زیباکلام : من با موافقت دستگاه‌های امنیتی با رسانه‌های خارج مصاحبه می‌کنم

در پاسخ به پرسش خبرنگار “اعتماد” که چرا او “با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب خارج از کشور” بدون نگرانی مصاحبه می کند، می گوید چون با دستور و موافقت دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور این مصاحبه ها را انجام می‌دهد و یا نمی‌دهد.

ادامه ◄

چشم‌انداز فعالیت شبکه یک تلویزیون آلمان در ایران پس از تهدید و ارعاب از جانب دستگاه‌های امنیتی رژیم ایران

تهدید و ارعاب از جانب دستگاه‌های امنیتی ایران باعث تغییر مدیر دفتر شبکه یک تلویزیون آلمان در تهران شد. جانشین او در ترکیه اقامت خواهد داشت و تنها برای تهیه گزارش به ایران سفر خواهد کرد

ادامه ◄