نماز وحشت رژیم: «ممکن است درپی بحران کرونا جنبش کارگری اوج بگیرد»

عضو مجلس شورای اسلامی: «دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵ میلیارد دلار تسهیلات برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده تصویب کرده در حالی‌که تبعات اقتصادی کرونا تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود

ادامه ◄