ضوابط سخت‌گیرانه آلمان در پذیرش مسافران ایرانی و ترانزیت به کانادا

با ادامه شیوع ویروس کرونا در بیش از ۱۶۰ کشور و اعمال محدودیت‌های جدید توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان نیز برای ورود مسافران از ایران محدودیت‌های جدیدی اعمال کرده است.

ادامه ◄