اعتصاب کامیونداران رشت همزمان با گسترش اعتصابات کارگران صنعت نفت کشور

یکشنبه ۱۳ تیرماه، در ادامه اعتصابات سراسری کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، کارگران پیمانکاری پالایشگاه جفیر واقع در استان خوزستان دست به اعتصاب زده و به “کمپین بیست ده ۱۴۰۰” پیوستند.

ادامه ◄

برگزاری چند تجمع اعتراضی

ز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، گروهی از سهامداران زیان دیده بازار بورس، در شهر مشهد مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی و در اصفهان و تهران مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار شهرهای خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.

ادامه ◄

افزایش تجمعات اعتراضی در میان شادی نظام برای انتخابات آمریکا؛ از مال‌باختگان بورس تا کشاورزان اصفهان

مال‌باختگان بورس، کشاورزان اصفهان، کارگران خطوط فنی راه‌آهن و کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

ادامه ◄