بسته اهدایی دایره ممیزی (سانسور) کتاب. نظاره کنید با شعر من چه کرده اند، علی صالحی شاعر و عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران

کانون نویسنگان ایران: “قیچی» عنوان زیرصفحه‌ای است ویژه‌ی ثبت تجربه‌ها و یادهای نویسندگان و هنرمندان از سانسور دولتی

ادامه ◄

ترویج زجر کش کردن مخالفان در تلویزیون حکومتی ایران

فردی به نام ابوالفضل بهرام‌پور که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی تهران است، […] تاکید کرد که «به استناد آیات سی و دو و سی وسه سوره مائده: «معترضان نباید فقط کشته شوند بلکه باید زجرکش شوند.».

ادامه ◄