کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دولت کابل خواست از رژیم ایران به دادگاه لاهه و کمیتۀ منع شکنجۀ سازمان ملل متحد شکایت کند

در پی گزارش‌ها درباره شکنجه و کشته شدن تعدادی از مهاجران افغان در مرز افغانستان با ایران و در امتداد هریرود، گروه طالبان به دولت جمهوری اسلامی هشدار داد

ادامه ◄